Back
Rank
Name
Score
1
Nayana N
7200
2
Adshaya S
3300
3
Kabilan
2400
4
Tharan J
1060
5
Vaibow K
540
6
Sujith S
500
7
GAYAN G
460
8
Sandhya N
180
9
Swetha V
160
10
Surabhii S
80