Back
Rank
Name
Score
1
Nayana N
2490
2
Adshaya S
2200
3
Sanjayram R
980
4
Madhavi S
480
5
Harinesh S
470
6
GAYAN G
260
7
GAYAN G
260
8
Kaviyan V
100
9
Aarranaah T
140
10
SANOJAN R
110